-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar


KARLOFÇA ANTLAŞMASI(1699):
      Avusturya'ya ¦¦¦>  Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği
      Venedik'e ¦¦¦¦¦¦>  Mora ve dalmaçya kıyıları
      Lehistan'a ¦¦¦¦¦>  Podolya ve Ukrayna verildi.
      Rusya ile ateşkes imzalandı, peşinden 1700 yılında İSTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı.Buna göre;
      Azak Kalesi Rusya'ya verildi, Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabileceklerdi.
   KARLOFÇA'NIN ÖNEMİ:
      a)- Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır
      b)- Bu antlaşma ile Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliği sona ermiştir.
      c)- Osmanlı Devleti "Gerileme dönemi"ne girmiştir.
      d)- Ayrıca İstanbul antlaşmasında Rusların Azak kalesini almaları onların Karadeniz'e inmelerini
          sağlamıştır.

0 yorum

Yorum Gönder