-

| 0 yorum ]
Sponsorlu BağlantılarANKARA SAVAŞI (1402):
  15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı. Timur Çağatay
Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmış, İran,Irak
ve kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya
başlamıştı.
 ANKARA SAVAŞININ SEBEPLERİ:
  a)- Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak, onu kışkırtmaları.
  b)- Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı
    Kara Yülük Osman'ın Yıldırım'a sığınmaları
  c)- Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
  d)-Timur'un Osmanlı'dan kabul edilemez istekleri.

 NOT: Timur Yıldırım Bayezıt'dan Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet
      ve Kara Yülük Osman'ın kendisine teslim  edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine
      bağlılığını bildirmesini istemişti.

 SAVAŞ: İki ordu arasında savaş, Ankara'da Çubuk ovasında yapıldı. KARATATARLAR'ın ve Anadolu
    beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesine ve Yıldırım
    Bayezıt'ın esir düşmesine neden oldu.
 SONUÇLARI:
  a)- İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
  b)- Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
  c)- Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin
    beylikleri hariç)
  d)- Balkanlar'da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.
  e)- Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti.

0 yorum

Yorum Gönder