-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar ANADOLU'DA TÜRK BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI:
   Hatırlanacağı gibi Anadolu'da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında başlatılmış, bu
 dönemde Karesi beyliği Osmanlılara bağlanmış, Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına
 katılmıştı.
   I. Murat devrinde beyliklerle akrabalık yoluyla dostluk kurulmaya çalışılmış, Germiyanoğulları'ndan
 çehiz olarak bazı topraklar alınmış, Karaman Bey'i akrabalığa rağmen düşmanca davranışlarını
 sürdürünce üzerine sefer düzenlenmiş, yine Hamitoğulları'ndan para karşılığı bazı topraklar satın
 alınmıştı.
   YILDIRIM BAYEZID Anadolu birliğini sağlamak için iki sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda:
   a)- Batı Anadolu'daki beyliklerden Germiyan, Aydın,Saruhan, Menteşe ve Hamitoğullarına son verildi.
   b)- Candaroğullarına son verildi.
   c)- Kadı Burhanettin Beyliği (Eretna devleti) ile yapılan KIRKDİLİM savaşında Osmanlı kuvvetleri
     yenildi. Şehzade Ertuğrul şehit oldu. Kadı Burhaneddin'in Akkoyunlu Devletiyle yaptığı savaşta
     ölmesi üzerine bu beyliğin toprakları da Osmanlılara katıldı.
   d)- 1401 yılında Karamanoğullarına son verildi.
   e)- Dulkadir oğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.

0 yorum

Yorum Gönder