-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar
II. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARA. KOSİNÜS FONKSİYONU

Bir x reel sayısını cosx e dönüştüren fonksiyona kosinüs fonksiyonu denir.Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı  olmak üzere, P noktasının 
apsisinea reel (gerçel) sayısının kosinüsü denir ve cosa ile gösterilir.x = cosa dır.

Kosinüs fonksiyonunun görüntü kümesi (aralığı), [–1, 1] dir. Yani, her  için,


–1 £ cosa £ 1 dir.


B. SİNÜS FONKSİYONUBir x reel sayısını sinx e dönüştüren fonksiyona sinüs fonksiyonu denir.Birim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı  olsun. P noktasının 
ordinatınaa reel (gerçel) sayısının sinüsü denir ve sina ile gösterilir.y = sina

Sinüs fonksiyonunun görüntü kümesi (aralığı), [–1, 1] dir. Yani, her  için,

–1 £ sina £ 1 dir.
SonuçŞekilde,

A(1, 0) olduğundan, cos0° = 1 ve sin0° = 0 dır.

B(0, 1) olduğundan, cos90° = 0 ve sin90° = 1 dir.

C(–1, 0) olduğundan, cos180° = –1 ve sin180° = 0 dır.

D(0, –1) olduğundan, cos270° = 0 ve sin270° = –1 dir.
KuralŞekilde,

x = cosa, y = sina

|OK| = sina ve

|OH| = cosa olduğuna göre, OHP dik üçgeninde;

|OH|2 + |PH|2 = 12


cos2a + sin2a = 1 dir.
C. TANJANT FONKSİYONUBirim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı  olsun. [OP nın x = 1 doğrusunu kestiği T noktasının ordinatına, a reel (gerçel) sayısının tanjantı denir ve tana ile gösterilir.

x = 1 doğrusuna 
tanjant ekseni denir.

t = tana dır.


D. KOTANJANT FONKSİYONUBirim çember üzerinde P(x, y) noktası ile eşlenen açı  olsun. [OP nın y = 1 doğrusunu kestiği K noktasının apsisine, a reel (gerçel) sayısının kotanjantı denir ve cota ile gösterilir.

y = 1 doğrusuna 
kotanjant ekseni denir.

c = cota
Sonuç

(T.sız: Tanımsız)
Koordinat Sisteminde, Birim Çemberdeki Dört Bölgeye Göre Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonlarının İşaretleri
Kural
Uyarı


cosa nın işaretinin sina nın işaretine bölümü cota nın işaretini; sina nın işaretinin cosa nın işaretine bölümü tana nın işaretini verir.

4 bölgede de tana ile cota nın işareti aynıdır.


E. KOSEKANT, SEKANT FONKSİYONUBirim çember üzerinde  olmak üzere,

P noktasındaki teğetin y eksenini kestiği noktanın 
ordinatınaa reel (gerçel) sayısının kosekantı denir ve csca ile ya da coseca gösterilir.

P noktasındaki teğetin x eksenini kestiği noktanın 
apsisinea reel (gerçel) sayısının sekantı denir ve seca ile gösterilir.

c = coseca

s = seca
Kural

Sonuç


 cosecx ve secx in sonucu (–1, 1) aralığındaki sayılara eşit olamaz.

 1 + tan2x = sec2x

 1 + cot2x = cosec2x

0 yorum

Yorum Gönder