-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

ORAN: Aynı birimle ölçülen iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.Oran birimsiz bir sayıdır.

ÖRNEKLER

1. Aydan`ın parası 100.000 TL 1

———————————— = ————————— = ———

Zeynep`in parası 200.000 TL 2



2. 3 m 3 7 kg 7 5 cm 5

———— = —— , ———— = —— , ———— = ——— gibi

5 m 5 9 kg 9 7 cm 5



ORANTI:İki oranın eşitliğine orantı denir.



ÖRNEKLER

1. içler

a c  

—— = —— orantısında ; a : b = c : d gösterir.

b d  

dışlar



2. 3 9

—— ve —— oranlarını karşılaştıralım.

5 15



3 9 9 : 3 3 3 9

—— —— = ——— = —— —— = ——  Orantı

5 15 15 : 5 5 5 15



içler içler

3 9

—— = —— ⇒ 3 : 5 = 9 : 15

5 15

dışlar

ORANTININ ÖZELLİKLERİ1.

İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir.



3 9 3 × 15 = 9 × 5

—— ——

5 15 45 45







ÖRNEK - 1

4 16

—— ve ―― oranları bir orantı oluşturur mu ?

5 20



ÇÖZÜM

İki oranın içler çarpımı dışlar çarpımına eşit ise orantı oluşturur.

4 16

—— ——

5 20



4 × 20 = 5 × 16

80 = 80 o halde



4 16

—— = —— orantıdır.

5 20



ÖRNEK - 2

7 11

—— ve —— oranları bir orantı oluşturur mu ?

8 30



ÇÖZÜM

İçler çarpımı dışlar çarpımına eşit ise orantı oluşturur.

7 11

—— ——

8 30



7 × 30 ≠ 8 × 11

210 ≠ 88 o halde



7 11

―― ≠ ―― orantı değildir.

8 30



2.Oranların tersleri alınabilir.



a c b d

―― ―― ⇒ ―― ――

b d a c



3.İçler veya dışlar yerdeğiştirebilir.



a c a b

—— —— ⇒ —— ——

b d c d



4.Bir orantıda payların toplamı ( veya farkı) paya , paydaların toplamı ( veya

farkı ) paydaya yazılırsa oran değişmez.



a c a + c a - c

—— = —— = k ise ———— = k ———— = k

b d b + c b - d



BİLİNMEYEN TERİMİ BULMAKÖRNEK - 1

4 ▲

—— = —— orantısında ▲ yerine hangi sayı gelmelidir ?

5 35

1.ÇÖZÜM

4 4 × 7 28

—— = ———— = ——— O halde ▲ = 28 olmalıdır.

5 5 × 7 35



2.ÇÖZÜM

4 ▲

—— —— ( İçler ve dışlar çarpımı uygulanır.)

5 35



5 × ▲ = 4 × 35

5 × ▲ = 140 ( Çarpmanın ters işlemi bölmedir.)

▲ = 140 : 5 = 28



ÖRNEK - 2

32 8

—— = —— orantısında ■ yerine hangi sayı gelmelidir ?

40 ■



1.ÇÖZÜM

32 32 : 4 8

—— = ———— = —— O halde ■ = 10 olmaldır.

40 40: 4 10





2.ÇÖZÜM

32 8

—— —— ( İçler ve dışlar çarpımı uygulanır.)

40 ■



32 × ■ = 40 × 8

32 × ■ = 320 ( Çarpmanın ters işlemi bölmedir.)

■ = 320 : 32 = 10



ORANTILI ÇOKLUKLAR

Orantılı çokluklar , doğru orantılı ve ters orantılı çokluklar olmak üzere iki çeşittir.

1.DOĞRU ORANTILI ÇOKLUKLAR

Aynı tür çokluklar birlikte azalır ve çoğalırsa orantı doğrudur denir.



azalır

ekmek (adet) 1 2 3 çoğalır

para (TL) 35.000 70.000 105.000 çoğalır

azalır



Ekmek ve para çokluğu birlikte azalıp birlikte çoğaldıkları için doğru orantılı çokluklardır.



ÖRNEK - 1

4 ekmek 140.000 TL olursa 9 ekmek kaç TL olur ?

A) 300.000 B) 310.000

C) 315.000 D) 400.000



ÇÖZÜM

4 ekmek 140.000 TL olursa



9 ekmek ? TL olur



D.O.

9 × 140.000

? = ———————————— = 315.000 TL

4

CEVAP : C

ÖRNEK - 2

Bir kamyon 4 saatte 360 km yol giderse aynı hızla 7 saatte kaç km yol gider ?

A) 600 B) 630 C) 635 D) 640

ÇÖZÜM

4 saatte 360 km giderse



7 saatte ? km gider



D.O. 90

7 × 360

? = ————————— = 630 km

4

1 CEVAP : B





 UYARI

Orantıda aynı cins çokluklar alt alta yazılmalıdır.



2.TERS ORANTILI ÇOKLUKLAR

Aynı tür çokluklardan biri azalırken , diğeri çoğalıyorsa veya biri çoğalırken , diğeri azalıyorsa ; böyle çokluklara ters orantılı çokluklar denir.



Azalıyor Artıyor



İşçi sayısı 1 2 3 4 6 8 12 24

Zaman ( gün ) 24 12 8 6 4 3 2 1



Artıyor Azalıyor



Tabloda görüldüğü gibi ; işçi sayısının artışına bağlı olarak , işin bitirilme süresi

( gün sayısı ) azalmaktadır. Bir başka deyişle ; işçi sayısı azalırken , işin bitirilme süresi artmaktadır



ÖRNEK - 1

Bir işi 6 işçi 15 günde yaparsa 9 işçi kaç günde yapar ?



ÇÖZÜM

6 işçi 15 günde yaparsa



9 işçi ? günde yapar



T.O.

6 × 15

? = ————— = 10 günde yapar .

9

0 yorum

Yorum Gönder