-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar


LONDRA KONFERANSI (1840) (Mısırla ilgili)
Katılan Devletler: İngiltere,Avusturya,Prusya,Rusya ve Osmanlı Devleti
Maddeleri:
1)-Mısır Valiliği,babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek, fakat hukuki yönden
Osmanlı'ya bağlı kalacak.
2)-Mısırda vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul'a gönderilecek.
3)-Suriye,Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecek.

 NOT: Bu anlaşmayla Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı imtiyazlı bir eyalet
   haline geldi.

 LONDRA KONFERANSI (1841) (Boğazlarla ilgili):
  Hünkar antlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya İngiltere,
  Rusya,Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldılar. Londra da imzalanan boğazlar
  sözleşmesine göre;
   Boğazlar Osmanlı Devleti'nin olacak,ancak Osmanlı barış halindeyken boğazlar bütün savaş gemilerine
   kapatılacaktı.

 ÖNEMİ:
  1)-Bu sözleşme ile boğazlar,devletlerarası bir statü kazandı.
  2)-Osmanlının boğazlar üerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir.
  3)-Rusya boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybederken, Fransa ve İngiltere Akdenizdeki güvenliklerini
   artırmışlardır.

0 yorum

Yorum Gönder