-

| 0 yorum ]
Sponsorlu BağlantılarCEVAPLARI TESTİN SONUNDA BULABİLİRSİNİZ.
1) 2,3.10–7–2,1.10–8=?

        a)20,9.10–8     b)20,9.10–7    c)2,09.10–8   d)0,2.10–8


2)      10–3=?

        a)–300     b)0,001           c)0,3       d)-10/3


3)      0,07.1010+0,3.109=?
   
  a)1019          b)109           c)21.108             d)37.1019

 
4)   0,0000000456=45,6.10a   eşitliğinde ‘a’ yerine
       aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     a)-7                 b)-8               c)-9               d)-10


5)    895 000 000=?

    a)895.107      b)89,5.106     c)8,95.108   d)0,895.108


6)    7.1021.8,5.108=?

       a)59,5.10-5    b)5,95.1030     c)595.1031   d)0,595.1029

7)  Bir sayının 1/5 i ile aynı sayının 3/8 inin toplamı 23 ise bu sayı kaçtır?
   
    a)40             b)36                 c)32              d)28

8) Bir paranın ¼  ü harcanıyor. Geriye kalan paranın ¼ ü 300 lira ise başlangıçtaki para ne kadardır?

         a)1400            b)1600           c)1800           d)2000

9)17 katı ile 14 katının farkı 3600 olan sayı kaçtır?

   a)1350           b)1300           c)1250         d)1200

10) Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?

    a)15              b)20                c)25             d)30
  
11) Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?
a)12               b)6           c)10              d)4

12) Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise  üçüncüden 2 fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye  alan, kaç tane almıştır?

      a)14               b)15             c)16           d)17

   13) 3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 30 dur. 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı kaç olur?

a)35               b)40             c)45           d)50

14)Bir sınıftaki sıralara öğrenciler üçer otururlarsa 9 kişi, ikişer otururlarsa 14 kişi ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır?

a)5                b)7               c)15              d)23

15) Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?

a)44              b)42            c)40               d)38
CEVAPLAR
1-A      2-B     3-B     4-C     5-C      6-B    7-A      8-B      9-D     10-A     11-D    12-C    13-C     14-A      15-A

0 yorum

Yorum Gönder