-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

!)

Na + X2Y NaOH + H2

Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ve Y harfleri hangi elementlerin

simgeleri yerine kullanılmıştır?

X YA) H Na

B) O Na

C) H O

D) OH NaDoğru Yanıt: C2)

Kırmızı turnusol kağıdını batırdığımız çözelti,kağıtta değişikliğe neden olmuyorsa aşağıdaki durumlardan hangileri söylenebilir?

I-Çözelti tuz çözeltisidir

II-Çözelti asit çözeltisidir

III-Çözelti elektriği iletebilirA) I ve II

B) Yalnız II

C) I-II- III

D) I ve IIIDoğru Yanıt:C3)

I-Yağ sentezi

II-Protein sentezi

III-ATP(Enerji) senteziYukarıda belirtilen sentez tepkimelerinden hangisi ya da hangileri canlı bir hücrede sürekli olmak zorundadır?A) II ve III

B) Yalnız III

C) Yalnız I

D) Yalnız II

Doğru Yanıt:B4)

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için doğrudur?

I-Klorofil gereklidir

II-Gündüzleri yapılır

III-Oksijen gazı kullanılır

IV-CO2 gazı kullanılırA) I-II ve IV

B) III ve IV

C) II-III ve IV

D) II ve IIIDoğru Yanıt: A5)

X canlısı sadece et yemekte,Y canlısı bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenmekte ve Z canlısı kendi besinini kendisi yapabilmektedir

Buna göre X,Y,Z canlıları aşağıdakilerden hangisinde belirtilenler olabilir?X Y ZA) Kartal İnsan Elma ağacı

B) Tavşan Kedi Yosun

C) Atmaca Ayı Tavşan

D) Mısır İnsan KöpekDoğru Yanıt:A

0 yorum

Yorum Gönder