-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar  1. Bir ABC dik üçgeninin hipotenüsü 30 cm dir.
Dik kenarının uzunlukları 3 ve 4 ile orantılıdır.
Bu dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları farkı kaçtır ?

A)6   B )8   C)lO   D)12

2 ) 20 işçi bir villayı 13 günde boyamayı düşün­üyor .
4 gün birlikte çalıştıktan sonra 5 işçi işten ayrılıyor.
İşin geri kalan kısmı kaç günde biter?

A)lO  B )12    C )14    D)16

3.   Bir kapitalin yarısı %30 dan 8 ay kalan yarısı
%25 den 6 ay faizde kalmıştır. Getirdikleri faizler
toplamı 325.000 TL olduğuna göre kapitalin
tamamı kaç liradır ?

A) 6.000.000 TL C) 2.000.000 TL

B) 5.000.000 TL D) 1.000.000 TL

4 ) Bir uçak yatayla 30° lik açı yaparak saatte
300 km hızla yükseliyor. uçağın 6 dakika sonra
yerden yüksekliği kaç m olur ?

A)5.000m C ) 12.500 m

B) 10.000 m D) 15.000 m

5 ) Nihat ile babasının şimdiki yaşları toplamı 56 dır
7 yıl sonra babasının yaşı Nihat' ın yaşının 3 katından 6 yaş eksik olacaktır. Nihat'ın şimdiki yaşı kaçtır ?

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12

6) (x + 3) (x - 1) = (x + 2 f - 13
denklemin çözüm kümesi kaçtır ?
A)9 B)6 C)3 D) 1

7) 1072 - 1012= 3P olduğuna göre P kaçtır?
A) 516 B) 416 C ) 208 D) 108
8 ) A ( - 3 , 4 ) noktası için;

I ) II . bölgede bir noktadır.
II ) Orijine uzaklığı 5 birimdir.
III ) y eksenine uzaklığı 4 birimdir.
IV) x eksenine uzaklığı 3 birimdir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A)2 B)3 C)4 D)5

9 ) 8x 2 - 10 = 22 eşitsizliğin çözümü için
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır

A ) Toplama, çarpma
B ) Toplama, Bölme, Karekök alma
C ) Çarpma, Toplama, Kare alma
D ) Çıkarma, Çarpma

10) Bir turist grubunda İngilizce bilenlerin
sayısı 22 , Almanca bilenlerin sayısı 18 ,
Fransızca bilenlerin sayısı 16 dır. İngilizce
ve Almanca bilenlerin sayısı 9 , İngilizce
ve Fransızca bilenlerin sayısı 6 , her üç dili de
bilenlerin sayısı 4 tür . Turist grubunda 35 kişi
bulunduğuna göre Almanca ve Fransızca bilenlerin
sayısı kaç kişidir?

A) 14 B) 12 C)l1 D)IO

II ) 3 x + ı sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A ) 3 tane 3x in çarpımı B ) 3 tane 3x in toplamı
C ) 3x in 9 katı D ) 3x in 3 fazlası

12 ) % 40'lık 200 gr asidi çözelti ile
% 20'lik 300 gr başka bir asidi çözelti karıştırılıyor. Elde edilen yeni çözeltinin asit oranı nedir ?

A)% 14 B)% 18 C)%28 D)%60
Lütfü Yamak    Yenişehir ilk.öğrt.okulu
Metematik öğretmeni


CEVAPLAR
1-A
2-B
3-C
4-D
5-D
6-C
7-B
8-A
9-B
10-D
11-B
12-C

0 yorum

Yorum Gönder