-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar1. Çevresel sinir sistemi kaç çift baş siniri ve kaç çift omurilik sinirinden oluşmuştur?
a) 31-13                                       b) 12-31
c)21-13                                         d) 31-21

2. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik organları neyi oluşturur?
a) Merkezi sinir sistemi
b) Boşaltım sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Kan dolaşımı

3. Hangi organ zedelendiğinde kas hareketleri arasındaki uyum kaybolur ve vücut dengesi bozulur?
a) Beyincik                                   b) Omurilik soğanı
c) Omurilik                                   d) Beyin

4. İstemsiz hareketlerin merkezi neresidir?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik

5. Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu hangisidir?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik

6.Refleksin merkezi neresidir?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik

7.Hangi hücre; hücre gövdesi, dentrit ve akson olmak üzere 3 kısımda incelenir?
a) Sinir                                          b) Hayvan
c) Bitki                                           d) Sindirim

8. Uyarıları merkezi sinir sistemi organlarına ileten sinirlere ne denir?
a)Ana                                            b) Ara
c) Duyu                                         d) Motorik

9. Harekete yöneltici sinirler, emirleri kaslara ve salgı bezlerine iletir. Bu sinirlerin diğer adı nedir?
a) Duyu                                         b) Motorik
c) Ara                                            d) Dendrit

10. Beyin zarı iltihabı hastalığı hangisidir?
a) Felç                                          b) Kuduz
c) Menenjit                                   d) Sara

11. İstem dışı ve ani yapılan hareketlere ne denir?
a) Refleks                                    b) Nöron
c) Dendrit                                     d) Akson

12. Hangisi organlar ile merkezi sinir sistemi arasındaki uyumlu çalışmayı sağlar?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik

13. Hangi organ, duyu organlarından gelen uyarıları değerlendiren bellek, öğrenme gibi işlevlerden sorumludur ?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik

14. Hangi organ, vücudun dengesini yarım daire kanalları ile birlikte sağlayan merkezi sinir sistemi organıdır?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                                     d) Omurilik

15.Solunum hareketleri, kalbin çalışma hızı, kusma gibi istemsiz hareketleri kontrol eden merkezi sinir sistemi organı hangisidir?
a) Beyin                                        b) Beyincik
c) Omurilik soğanı                     d) Omurilik


CEVAP ANAHTARI

1 B    2 A    3 A    4 C    5 D    6 D

7 A    8 C    9 B    10 C    11 A    12 D    13 A    14 D    15 C

0 yorum

Yorum Gönder