-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

COĞRAFYANIN KONUSU

Dünya'nın katı yüzünü oluşturan karalar üzerinde dağ, ova, plato, vadi gibi çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelmiştir. Ayrıca yağmur ve kaynak suları ile beslenen akarsular ve göller de karalar üzerinde yer alır


Yeryüzü, atmosfer adını verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Güneşlenme, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış, yeryüzündeki canlı yaşamını yakından ilgilendirir.Birer iklim elemanı olan bunlar coğrafi çevrenin şekillenmesini de sağlar. İklimlerin özelliklerine bağlı olarak yeryüzünde çok çeşitli bitki ve hayvan türleri yayılmıştır. Bunun yanında, iklim ve yeryüzü şekillerine dayalı olarak farklı özellikte bölgeler oluşmuştur. Örneğin, ekvator çevresi sıcak ve nemli, kutuplar soğuk ve buzullarla kaplıdır. Nemli bölgelerde gür bitki örtüsü, kurak bölgelerde ise bozkır ve çöller vardır. Yeryüzünde görülen bu olaylarla devamlı etkileşim içerisinde olan en önemli canlı, insandır. İnsan, yeryüzündeki bu olayların etkisi altında ve bunlarla iç içe yaşamaktadır.


İşte, yeryüzünde görülen ve insan yaşamını etkileyen bütün bu olaylar, coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya, bu olayların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini araştırır, sonuçlarını ortaya koyar.

COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
Coğrafya, Genel Coğrafya ve Yerel Coğrafya olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

A. GENEL COĞRAFYA
1- Fiziki Coğrafya: Yeryüzünde doğal ortamı oluştu-ran bitki, hayvan, yer şekilleri, iklim, toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. İncelediği konulara göre Fiziki Coğrafya, şu dallara ayrılır;
Jeomorfoloji: Dağ, ova, plato ve diğer yüzey şe-killerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar.
Klimatoloji: İklim ve iklim tiplerini ve yeryüzün-deki dağılışlarını inceler.

Biyocoğrafya: Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve nedenlerini inceler.
Hidrografya: Okyanus ve denizlerdeki su hare-ketlerini, gölleri, akarsuları yer altı sularını ve dağılışlarını inceler.
Kartografya: Coğrafi bilgilerin harita, grafik ve diyagramlarda gösterilmesi üzerinde durur.

2- Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: İnsan etkinlikleri ile doğal çevre arasındaki ilişkileri inceler. Beşeri coğrafya nüfus ve yerleşmeyi ele alırken; Ekonomik Coğrafya, tarım ve hayvancılık, sanayi, ulaşım, turizm, madencilik gibi konuları inceler.
B. YEREL COĞRAFYA
Coğrafi konuların (fiziki, beşeri ve ekonomik) hepsinin belirli bir alanda incelenmesini kapsar. Bu alan bir kıta, ülke veya bir ülke içerisindeki bir bölge de olabilir.
1. Kıtalar Coğrafyası: Kıtaların fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin bir arada ele alarak inceler.
2. Ülkeler Coğrafyası: Bir ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin tamamını ele alarak inceler.
3. Bölgeler Coğrafyası: Bir ülke içerisinde veya Dünya üzerinde herhangi bir bölgenin genel coğrafi özelliklerini inceler.

0 yorum

Yorum Gönder