-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar
1. Bir tohumun çimlenmesi için;
I.      Uygun sıcaklık
II.     Su
III.    Hava
IV.   Işık
gibi etmenlerden hangilerinin bulunması gerekir?
A) I – II                                           B) II – III
C) I –II – III                                   D) I – II – III – IV

2. Bitkilerin terlemesi sayesinde aşağıdakilerden hangisi sağlanamaz?
A) Organik maddelerin taşınması
B) Sıcaklığın düzenlenmesi
C) İnorganik maddelerin taşınması
D) Suyun taşınması

3. Aşağıdakilerden hangisi artarsa bitkinin terlemesi azalır?
A) Sıcaklık                                    B) Hava akımı
C) Gözenek sayısı                      D) Havadaki nem

4. Bitki, kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
A) Suyu                                         B) Organik maddeyi
C) Azot bileşikleri                       D) Madensel tuzlar

5. Çiçeğin hangi kısmı böcekleri kendine çekerek tozlaşma olayını gerçekleştirir?
A) Erkek organ                            B) Taç yaprak
C) Çanak yaprak                        D) Sapcık

6. Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?
A) Turp                                          B) Patates
C) Kaktüs                                     D) Soğan

7. Aşağıdakilerden hangisi yeşil bitkilerin topraktan madde almasında en etkilidir?
A) Solunum                                 B) Fotosentez
C) Terleme                                  D) Boşaltım

8. Embriyo, çiçekli bir bitkinin hangi kısmında yer alır?
A) Tohumunda                            B) Poleninde
C) Erkek organında                   D) Dişicik borusunda
9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?
A) Su yosunu                               B) Arpa
C) Eğrelti otu                               D) Kara yosunu

10. Stomaların kapalı olduğu hava aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
A) Sıcak – kuru – rüzgarlı
B) Sıcak – nemli – rüzgarlı
C) Sıcak – nemli – durgun
D) Sıcak – nemli – kuru

11. Aşağıda verilenlerden hangisi gövdenin görevi değildir?
A) Suyu iletmesi
B) besin depolaması
C) Organik ve inorganik maddeleri taşıma
D) Sıcaklığı düzenleme

12. Tohum çimlenme sırasında gelişimini tamamlayıncaya kadar gerekli olan organik besinleri nasıl sağlar?
A) Güneş enerjisi kullanarak
B) Çeneklerden sağlar
C) Topraktan sağlar
D) Kendisi yapar

15. Aşağıda verilen yeşil bitkilerden hangisinde saçak kök bulunur?
A) Soğan                     B) Fasulye
C) Papatya                                   D) Havuç

16. Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Dişi organ – Polen
B) Tohum – Çiçek
C) Erkek organ – Yumurtalık
D) Emici tüy – Kök

17. Terleme ve solunum yapraktaki hangi yapının varlığı ile gerçekleşir?
A) Stoma                                      B) Kütikula
C) Klorofil                                     D) Epiderm

18. Gövde enine kesildiğinde görülen yaş halkaları nasıl oluşur?
A) Tepe tomurcuğundan
B) Selüloz çeperden
C) Mantar tabakadan
D) İletim borularından

19.
I.      Madensel tuzların taşınmasını sağlar.
II.     Bitkinin aşırı ısınmasını önler.
III.    Fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.
Terleme olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I – II                                           B) I – III
C) II – III                                        D) I – II – III

20. Bitkilerde büyümeyi sağlayan yapı hangisidir?
A) Sürgen doku                           B) Emici tüy
C) Yaprak                    D) Gövde

21. Aşağıdakilerden hangileri bir bitkinin İletim sistemleridir?
A) Ksilem – Emici tüy
B) Floem – Yaprak
C) Emici tüy – Kök
D) Ksilem - Floem


CEVAP ANAHTARI

1-C      2-A      3-A      4-B      5-B

6-C      7-C      8-A      9-B      10-A      11-D      12-B

13-C      14-A      15-A      16-D      17-A      18-D      19-D      20-A      21-D

0 yorum

Yorum Gönder