-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar1-
I. Mantar
II. Eğrelti otu
III. Öglena
IV. Terliksi hayvan (Paramesyum)
Yukarıda verilen canlılardan hangileri  fotosentez  yapamaz ?
A. I-II              B. III- IV              C. II-III                 D. I-IV

2- I. Tıp            II. Tarım                    III. Hayvancılık             IV. Adli tıp
Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır ?
A. I-II                 B. III-IV               C. I-II-IV                  D. I-II-III-IV

3-
I-   5 C ‘ lu  şeker
II-  Fosfat
III- Organik  baz
Yukarıdakilerden hangileri DNA  ve  RNA  arasında  farlılık göstermez ?
A. Yalnız I                B . Yalnız II           C. I- III                 D. II-III

4-            I – YY   yy            II – YY   Yy                III -  Yy   Yy
Yukarıda verilenlerden hangisinde karakterlerin gizli kalması olayı görülmez ?
A. Yalnız  I                B. Yalnız   III            C. I – II         D. II – IIII

5-Eşey  hücresinde  10  kromozom  bulunan  bir  canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur ?
A. 10                    B. 20                       C. 40                       D. 5

6- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin artışında , sigara diğerlerine göre daha az etkilidir ?
A. Akciğer  kanseri           B. Gırtlak  kanseri               C. Nefes borusu kanseri          D. Karaciğer kanseri

7- 1800  nükleotitten oluşan bir DNA  molekülünde  300  adet  timin bulunduğuna göre toplam  hidrojen bağı sayısı kaçtır ?
A. 2450                    B.2400                  C. 2350                      D. 2300

8-
I. Fetüs
II. Yumurtalık
III. Döl  yatağı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın dişi bireyinde bulunan üreme organlarındandır ?
A. Yalnız I             B. Yalnız    II               C. II – III     D. I-III

9- Beş haftalık fetüste aşağıdakilerden hangisi görülmez ?
A. Tırnakları oluşur          B. Kalbi oluşur           C. Bir cm. boyuna ulaşır           D. Kol  ve başı vardır

10- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin metefaz safhasında oluşur ?
A. Kardeş kromatitler farklı kutuplara gider.
B. İğ iplikleri kaybolur
C. Kromatitler hücrenin ekvator bölümünde dizilir
D.  Çekirdek  zarı yeniden  oluşur

0 yorum

Yorum Gönder