-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar 6. SINIF MATEMATİK SORULARI
2.   6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arasındaki fark kaçtır? 

A) 3                                              B) 9                                        C) 48                                      D)56


3.        Dört basamaklı 47a5 sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 9                                              B) 8                                        C) 7                                        D)6

4.        165 kişilik bir gruba en az kaç kişi daha katılırsa grup, 4’erli, 5’erli ve 9’ arlı gruplara ayrılabilir?

A) 7                                              B) 9                                        C) 12                                      D)15

5.        Çözümlenmiş biçimi, olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir ?
        A) 0,32                                    B) 0,032                           C) 3,2                                                 D)32

6.        47,85   +   0,8963                işleminin sonucu kaçtır?
4,785        8,963

A) 1                                              B) 0,1                                     C) 20                                      D)10,1


7.   Bir top kumaşın önce  2 ’i sonra 3 ’si satılıyor. Geriye 12 metre kumaş kaldığına göre
                                             5                 7
kumaşın tamamı kaç metredir?

A) 35                                            B) 70                                      C) 105                                    D)150

8.        Bir usta günde 6 çift, bir kalfa ise 4 çift ayakkabı yapabiliyor. İkisi beraber 70 çift ayakkabı yaptıklarında bunlardan kaç tanesi usta tarafından yapılmıştır?

A) 28                                            B) 35                                      C) 40                                      D)42

9.   80 litrelik bir benzin deposunun  3 ’i boştur. Buna göre depoda kaç litre benzin vardır?
                                                       5

A) 10                                            B) 20                                      C) 30                                      D)32

10.   işleminin sonucu hangisidir ?
        A) 98                                      B) 97                                 C) 90                                   D) 49

CEVAP ANAHTARI. 1-C 2-D 3-B 4-D 5-B 6-D 7-B 8-D 9-D 10-A
 7. SINIF MATEMATİK SORULARI


1.        (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?

A) -199                                        B) 1999                                  C) -201                                   D)201

2.    4: 5   -  3  :  5   işleminin sonucu kaçtır?
          7     4    2

A) 48                                            B)  1                                       C) 53                                      D)   7   
                5                                                   2                                            10                                             8

3.    2x+1 +  3x-1  = 9  denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
3                 5

A) 3                                              B) 5                                        C) 7                                        D)9

4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) -3                                            B) -8                                       C) 7                                        D)13

5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?

A) 1                                              B) 2                                        C) 3                                        D)5

6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?

A) 15                                            B) 23                                      C) 25                                      D)26

7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?

A) 3                                              B) 5                                        C) 7                                        D)10

8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?

A) 80                                            B) 120                                    C) 160                                    D)200

9.        %24’ü 60 olan sayının %56’sı kaçtır?

A) 84                                            B) 96                                      C) 120                                    D)140

10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynı işin  3 ’ini kaç günde yaparlar?
                                                                                                                                                   5 

A) 2                                              B) 4                                        C) 6                                        D)9


          CEVAP ANAHTARI:1-A 2-C 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-A 9-D 10-C    8. SINIF MATEMATİK SORULARI
1.     a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

      a)3ab                                       b)4ab                                        c)5ab                                         d)6ab


2.     (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

             a)+2                                          b)+1                                        c)0                                              d)–1

3.     4.(2x+1)-5(x+3)+2.(4-x)=0 ise x kaçtır?

     a)3                                            b)5                                          c)7                                              d)11

4.     2x+3y=11     ise x kaçtır?
        3x+2y=14

            a)2                                             b)3                                          c)4                                              d)7

5.        Beş katının 11 fazlası, beş fazlasının 3 katına eşit olan sayı kaçtır?

            a)2                                             b)4                                          c)7                                              d)10

6.        3 kitap ile 2 defterin fiyatı 21 milyon lira, 2 kitap ile 5 defterin fiyatı ise 25 milyon liradır. Buna göre kitap   defterden kaç lira daha pahalıdır?

a)1                                             b)2                                          c)3                                              d)5

7.        Bir annenin yaşı üç çocuğun yaşları toplamından 16 fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları  toplamına eşit olur?

  a)5                                              b)8                                        c)6                                                d)10

8.        995.1005 çarpımının sonucu aşağıdakilerden ha ngisidir?

a)10 6+1                                    b)10 8-25                c)10 8+25                                   d)10 6-25

9.        20 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?

a)20                                           b)39                                        c)380                                          d)400

10. Hacmi 27 cm3  olan bir küpün alanı kaç cm2  dir?

a)10                                           b)20                                        c)36                                            d)54

              CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-A 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 9-C 10-D

0 yorum

Yorum Gönder