-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

RÖNESANS

Rönesans'ın kelime anlamı yeniden doğuş demektir. Geniş anlamda ise 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki değişme ve gelişmeleri ifade etmektedir. Rönesans hareketleri insanların Orta Çağ'daki skolastik düşünceden kurtularak insana ve doğaya ilgi duymalarını sağlamıştır.

Kağıdın bollaşıp ucuzlaması ve matbaanın bulunması ile yazılan bir eser kısa zamanda binlerde adet çoğaltılıp tüm Avrupa'da yayılmaya başladı. Böylece bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda ortaya çıkan yeni düşünceler kısa zamanda yayılmaya başladı.

Coğrafi Keşifler Avrupalıların zenginleşmesini sağladı. Zenginleşen Avrupa'da bilim sanat ve edebiyattan zevk alan bir sınıf oluştu. Bunlar sanatçıları ve aydınları koruyup desteklediler. Böylece bilim, sanat ve edebiyat alanında yeni eserler ve düşünceler ortaya Çıktı. Bütün bu gelişmeler Rönesans'ın doğmasını sağladı.

Rönesans'ın Nedenleri

· Haçlı seferleri ile doğu uygarlığındaki bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin batıya taşınması,

· Kağıdın bollaşıp ucuzlaması ve matbaanın da bulunmasıyla yeni düşüncelerin her tarafa kolayca yayılması,

· Coğrafi Keşiflerle zenginleşen Avrupa halklarının yaşam seviyesinin yükselmesi. Bunun sonucunda düşünce ve sanat eserlerine değer veren, bunları destekleyen bir sınıfın ortaya çıkması,

· Avrupa'da üstün yetenekli sanat ve düşünce adamlarının ortaya çıkması.

· Antik çağ (ilk Çağ'da Yunan, iyon, Roma) eserlerinin Avrupa dillerine çevrilmesi. Bu eserlerin okunması ve incelenmesi sonucu Avrupa düşünce hayatında değişikliklerin ortaya çıkması,

Rönesans'ın Yayılması

Rönesans önce İtalya'da ilk önce edebiyat alanında başladı. Bunda İtalya'da özgürlüklerin daha fazla olması, İtalyan tüccarların Müslümanlardan etkilenmeleri, İtalya'nın eski Yunan ve Roma uygarlığına ait eserleri barındırması, Papalığın burada olması etkili oldu. Rönesans İtalya'dan sonra tüm Avrupa'da yayıldı.

Rönesans'ın Sonuçları

· Kutsal ve tartışılmaz kabul edilen düşüncelerin yerini bilimsel düşünceler aldı. Deney ve gözleme dayalı bilgiler yerleşirken akılcılık ön plana çıkmaya başladı.

· Düşüncede serbest bir ortam meydana geldi.İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade etmeye başladılar. Bunun sonucunda skolastik düşünce yıkıklı.

· Avrupa'da bilim, teknik, sanat ve edebiyat alanında yeni görüş ve düşünceler ortaya çıktı ve yayıldı.

· İnsan vücudu ve tabiat olaylarıyla ilgili yeni araştırmalar yapıldı. Bu konuda yeni bilgilere ulaşıldı.

· İncil'in Avrupa dillerine tercüme edilmesi ve yeniden incelenmesi, Reform hareketlerinin başlamasına neden oldu.

· Pozitif düşüncenin gelişmesi ile kutsal kitaplar ve din adamları eleştirilerek Reform hareketlerinin doğuşuna ortam hazırlandı.

· Eğitim ve öğretime önem verildi. Bilimdeki gelişmeler sanayinin gelişmesine ortam hazırladı.

· Bu döneme kadar bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Türk ve İslam ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa ülkeleri öne geçti.

Rönesans döneminde yetişen bilim, sanat ve düşünce adamları;

-İtalya'da Lenardo da Vinci, Mikelanj ve Rafael resim .heykel ve mimari de eserler bıraktılar. Roma'daki Sen Piyer Kilisesi bu dönemin eserlerindendir.

-İngiltere'de edebiyat alanında Şekspir önemli eserler verdi.

-Almanya'da Erasmus ve Luther'in dini alanda verdikleri eserler Reform'un başlamasında etkili oldu.

-İspanya’da Servantes, Don Kişot adlı eseriyle üne kavuştu.

-Polonya’da Kopernik güneş sistemini buldu. Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü açıkladı.

0 yorum

Yorum Gönder