-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

Rönesans Edebiyatı
Hümanizmanın getirdiği Latin ve Yunan edebiyatından yola çıkarak eserler verme görüşünü sürdüren sanatçıların oluşturduğu yönelimdir. İnanç özgürlüğünü savunarak kalıplaşmış düşünce ve kavramların kabuğunu kırma ilkeleriyle yola çıkan Rönesansçılar, halk dilini yazı diline getirmek için çaba sarfederler. İtalya'da bunun ilk örneklerini veren Dante olmuştur. Dante'nin yapıtları Rönesans düşüncesinin tohumlarını içerir ve Petrarca gibi yazarlara yol açar.Kaynakwh webhatti.com: Kaynakwh webhatti.com:

Rönesansın önemli sanatçılarından biri de Boccaccio'dur. Ortaçağ'ın dinsel konularını bir yana bırakarak doğrudan doğruya insandan söz eden Boccaccio'dan başka Tasso'nun, Homeros'u taklit ederek yazdığı "Kurtarılmış Kudüs" adlı eseri İtalya'da yazılan ve değerini halen koruyan yapıtlardandır.

Rönesans döneminin belki de en önemli yapıtı İspanyol yazar Cervantes'in "Don Kişot" adlı eseridir. Zengin bir içerik üzerine kurulan roman, şövalyeliğin çöküşünü alaycı bir dille karikatürize eder.

Yunan ve Latin edebiyatındaki şiir biçim ve türlerini Fransız edebiyatına sokan Ronsard; "Gargantua" ve "Pantagruel" adlı romanlarıyla Rabelais; "Denemeleri"yle Montaigne Rönesans'ın diğer önemli isimleridir.

İngiliz edebiyatında Rönesansçılar arasında yer alan isimlerin başında Thomas More gelir. More'dan sonra Francis Bacon, Edmund Spenser, John Milton ve Ben Jonson bu akımdan etkilenen yazarlar arasındadır.

Ancak İngiliz edebiyatında Rönesans denince William Sheakespeare'ın özel bir yeri vardır. İnsanın bir yönünü derinliğine ele alması bunu somutlayan canlı tip ve karakterler çizmesi Sheakespeare'ın yalnızca çağının değil bütün çağların yazarı olmasına vasıta olmuştur.

0 yorum

Yorum Gönder