-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

Sadık Akşit

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin temel görevi çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların önlenmesi tedaviye göre her zaman daha etkili ve daha ucuzdur. Aşılar hastalıkların önlenmesinde en temel araçlarımızdan biri olup, bazı aşılar yalnız aşılananları değil aşılanmayan diğer kişileri de koruyabilir. Çiçek hastalığının dünyadan yok edilmesiyle birlikte, Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programını uygulamaya koymuş ve o tarihten beri uygulanan aşılar sayesinde her yıl milyonlarca çocuğun yaşamı kurtulmuştur.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin temel görevi çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların önlenmesi tedaviye göre her zaman daha etkili ve daha ucuzdur. Aşılar hastalıkların önlenmesinde en temel araçlarımızdan biri olup, bazı aşılar yalnız aşılananları değil aşılanmayan diğer kişileri de koruyabilir. Çiçek hastalığının dünyadan yok edilmesiyle birlikte, Dünya Sağlık Örgütü 1974 yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programını uygulamaya koymuş ve o tarihten beri uygulanan aşılar sayesinde her yıl milyonlarca çocuğun yaşamı kurtulmuştur. Bununla birlikte, daha bu konuda alınması gereken uzun bir yol vardır. Halen dünyada her yıl üç milyon çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklardan ölmeye devam etmektedir. Mevcut aşıların daha etkili kullanımı ile çocuk ölümlerinin daha da azaltılması mümkündür. Son yıllarda, ulusal aşı takvimimizde önemli değişiklikler olmuştur. Örneğin geçen yıl H. İnfluenzae tip b (Hib) ve kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşıları ulusal aşı takvimine eklenmiştir. Bu yazıda, ülkemizde çocukluk çağında uygulanan aşılar ve aşı takvimindeki değişiklikler gözden geçirilmiştir.

0 yorum

Yorum Gönder